Khắc Kim Đại Ma Vương

Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Tình trạng
OnGoing
Lượt xem
75.496
Đánh giá

Nội dung

Nhiều thập kỷ trước. Một tinh thạch cẫn lạc rơi xuống địa cầu, sinh vật toàn cầu tiến hóa, bước vào thời đại toàn dân khắc kim tu tiên….

Danh sách chương

Truyện tương tự