Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

Tên khác

Soul Land 3.5 - Legend Of Tangs' Hero ; Douluo Dalu 3.5: Tang Sect's Heroes' Biography

Tình trạng
Completed
Lượt xem
4.947.560
Đánh giá

Nội dung

Đường Môn anh hùng, cường thế trở về. Đầy ngập nhiệt huyết, lại liên tiếp kinh điển. Thời Không Loạn Lưu, kỳ lạ Hắc Động, ngày xưa Thần Giới có thể hay không như nguyện trở về? Chúng Thần cuộc chiến, đấu trí so dũng khí, bảy đại Thần Vương có thể hay không dắt…

Danh sách chương

Truyện tương tự